XVIII Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe, Warszawa – Kazimierz Dolny, 19 – 21 września 2012

Data publikacji: 01.09.2012

XVIII Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe, nt. „Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu wspólczesnych systemów geoinformacji”, odbylo sie od 19 do 21 wrzesnia 2012 roku w Kazimierzu Dolnym. Sympozjum to zostalo zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii i Zarzad Glówny SGP. W Sympozjum uczestniczylo ponad 120 osób z róznych srodowisk akademi- ckich i przedsiebiorstw (w znacznie mniejszej liczbie niz zwykle). Program zawieral 7 sesji audyto- ryjnych i 2 sesje posterowe z 84 prezentowanymi referatami. Pierwsza sesja audytoryjna byla poswiecona relacji z XXII Kongresu ISPRS (Miedzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji), który odbyl sie w dniach od 25 sierpnia do 1 wrzesnia 2012 roku, w Melbourne, Australia. PTFiT – SGP jako Czlonek ISPRS od 80 lat, byla formalnie reprezentowana w sesjach plenarnych Kongresu przez wladze PTFiT (przewodn.- A. Bujakiewicz i wice-przewodn. K. Pyke). Glówne zakresy tematyczne i informacje, dotyczace dzialan organizacyjnych ISPRS, byly w tej sesji prezentowane w 5 referatach przez osoby, uczestniczace w Kongresie (R. Kaczynski, I. Ewiak, K. Pyka, A. Bujakiewicz, A. Borkowski). Referaty przedstawiane na kolejnych 6-ciu sesjach audytoryjnych (tematycznych) oraz 2 sesjach posterowych, zawieraly zarówno rozwazania teoretyczne jak i (w wiekszosci) wyniki eksperymentów w zakresie róznych zastosowan prowadzonych w kraju. Obejmowaly zagadnienia zwiazane z wykorzystaniem danych ze skaningu lotniczego i naziemnego, danych obrazowych (lotniczych, naziemnych, satelitarnych), a takze bazowaly na integracji tych danych. Podkreslano zagadnienia zwiazane z automatyzacja pozyskania i opracowania danych fotogrametrycznych/teledetekcyjnych. W kilku referatach przedstawiono opracowania bazujace na zobrazowaniach wykonanych z bezzalogowych statków latajacych (BSL). W tym zakresie, firma RoboKopter Sp.z.o.o prezentowala bardzo profesjonalnie, w trakcie calego Sympozjum, swój system ROBOKOPTER. W ostatniej sesji, podsumowano i przedstawiono 7 rezolucji i wniosków z XVIII Sympozjum, które byly zaakceptowane przez wszystkich uczestników. Jednym z wniosków bylo wystapienie przez PTFiT z propozycja zorganizowania seminarium dyskusyjnego dotyczacego Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie baz danych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, które obowiazuje od 3 listopada 2011 roku. Inicjatywa wyniknela z licznych glosów Srodowiska, w tym przedsiebiorców, ze nowy dokument regulujacy wykorzystanie produktów fotogrametrycznych, w tym skaningu laserowego, nie spelnia oczekiwan. Spotkanie byloby okazja do wymiany pogladów i przedstawienia konkretnych wniosków w celu mozliwosci skorygowania tresci „Rozporzadzenia”, ze strony GUGIK, przedsiebiorców i srodowiska naukowego.

Krótka informacja na temat odbytego sympozjum zostala umieszczona na stronie internetowej 'Geoforum’, natomiast obszerne sprawozdanie wraz z licznymi autorskimi zdjeciami zostalo przygotowane przez pana S. Wilinskiego (reportera PG) i opublikowane w Przegladzie Geodezyjnym 10/2012. Zrecenzowane pozytywnie artykuly sa przygotowywane do druku w serii wydawniczej 'Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji’ (vol. 24/2012 i 25/2013).