AFKiT vol. 9, Olsztyn 1999

I SESJA „METODY FOTOGRAMETRII CYFROWEJ”

II SESJA „OPRACOWANIA MAP NUMERYCZNYCH I CYFROWYCH”

III SESJA „TECHNIKI OPRACOWAŃ W BLISKIM ZASIĘGU”

IV SESJA „MONITOROWANIE ŚRODOWISKA I GIS”

V SESJA”PREZENTACJE I POSTERY”