VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne, Wrocław – Polanica Zdrój, 21 – 24 września 2011

Data publikacji: 01.09.2011

W dniach 21 – 24 wrzesnia 2011 roku, odbylo sie w Polanicy Zdrój, kolejne VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne, pod patronatem Glównego Geodety Kraju i Marszalka Województwa Dolnoslaskiego. Glównymi organizatorami Sympozjum bylo Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN, oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, przy wspólpracy z Polskim Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Komisja Geoinformatyki PAU, Klubem Teledetekcji Srodowiska PTG, Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej oraz Zarzadem Glównym SGP.
Ogólnopolskie sympozja geoinformacyjne pelnia funkcje integrujaca czlonków tych Organizacji, stajac sie platforma wymiany doswiadczen i wiedzy oraz pozwalajac uczestnikom sympozjów spojrzec szerzej na istote geoinformacji i procesów z nia zwiazanych. W sklad Komitetu Naukowego weszli aktualni przewodniczacy i prezesi w/w stowarzyszen i organizacji. Komitetem Organizacyjnym Sympozjum, przewodniczyli prof. dr hab. Tadeusz Chrobak (przewodniczacy Sekcji Kartografii KG PAN) oraz dr hab. inz. Joanna Bac-Bronowicz (przewodniczaca Stowarzyszenia Kartografów Polskich).
W Sympozjum uczestniczylo okolo 120 osób. Program zawieral 8 sesji plenarnych i dwie sesje posterowe z 75 prezentowanymi referatami. Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, bylo reprezentowane przez liczny udzial swoich czlonków w sesjach i w prezentacji referatów. Na podstawie przeprowadzonej recenzji, artykuly zostaly opublikowane w serii wydawniczej 'Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji’ (vol. 23, 2012).