XIX Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe, Poznań – Wąsowo, 18-19 września 2014

Data publikacji: 01.09.2014

Czy powstanie trójwymiarowy model naszego kraju? Jesli tak, to jak bedzie wygladal? Czy polscy fotogrametrzy potrafia go utworzyc? Jakie sa szanse na zaangazowane ich do realizacji tego projektu? To jedno z zagadnien omawianych podczas XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, które mialo miejsce 18 i 19 wrzesnia w Poznaniu i Wasowie. Sympozjum zorganizowane zostalo tradycyjnie przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcje Fotogrametrii i Teledetekcji KG PAN oraz Zarzad Glówny SGP, we wspólpracy z Politechnika Poznanska, która w tym roku realizowala czynnosci organizacyjne. Honor patrona Sympozjum przyjal Glówny Geodeta Kraju dr inz. Kazimierz Bujakowski. Sesje inauguracyjna uswietnili swoim udzialem JM Rektor Politechniki Poznanskiej Prof. Tomasz Lodygowski oraz Dziekan Wydzialu Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Prof. Janusz Wojtkowiak, zas inauguracyjny wyklad pt. Zdalne metody pomiarowe 3D realizowane przy uzyciu oprogramowania BAE Systems wyglosil Vice-Prezydent Amerykanskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ASPRS) dr Stewart Walker. W konferencji bral równiez udzial prof. Wolfgang Kresse, przedstawiciel Niemieckiego Towarzystwa Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki (DGPF).

Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D byly przewodnim tematem tegorocznego Sympozjum. Stad to przedstawiciel Glównego Geodety Kraju pan Piotr Wozniak omawial dzialania GUGiK w zakresie wspierania rozwoju opracowan przestrzennych 3D, a jednym z poruszonych przez niego zagadnien byl projekt Polska 3D+, który wzbudzil szereg pytan podobnych do wymienionych na wstepie. Uczestnicy Sympozjum dyskutowali tez nad zagadnieniami zwiazanymi z wykorzystaniem danych LiDAR, opracowaniami przestrzennymi w oparciu o chmury punktów z pomiaru laserowego, przetwarzaniem danych obrazowych, modelowaniem danych przestrzennych i licznymi zastosowaniami tematycznymi opracowywanymi przy uzyciu metod fotogrametrycznych. Szczególne miejsce mialy opracowania w oparciu o dane pozyskane z niskiego pulapu (UAV) oraz obliczenia przy uzyciu programu AgiSoft PhotoScan.

Lacznie w pieciu sesjach roboczych wygloszono 24 referaty oraz omówiono 16 posterów. Trzy dalsze postery ilustrowaly dorobek fotogrametryczny poznanskiego Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, jeden – wyniki zastosowan UAV w opracowaniach komercyjnych firmy EUROSYSTEM z Chorzowa. Swoje stoiska mialy ponadto firmy BAE SYSTEMS z USA oraz POLKART z Warszawy.

Uczestnicy konferencji chwalili goscinnosc gospodarzy, dobra organizacje konferencji, interesujaca tematyke obrad a takze wyjatkowe warunki jakie stworzono im w zabytkowym palacu w Wasowie. Brakowalo tylko liczniejszej reprezentacji pracowników administracji oraz komercyjnych firm fotogrametrycznych.

W imieniu Zarzadu PTFiT opracowal
dr hab. inz. Ireneusz Wyczalek,
przewodniczacy KO Sympozjum.