Medal „W dowód uznania” dla Pani Profesor Aleksandry Bujakiewicz

Data publikacji: 18.12.2022

W dniu 17 grudnia 2022 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich przyznał profesor Aleksandrze Bujakiewicz odznakę honorową Medal „W dowód uznania”. Jest to jedno z najwyższych odznaczeń w SGP, którego członkiem Pani profesor jest od blisko 50 lat.

Profesor Aleksandra Bujakiewicz z medalem „W dowód uznania”

Na zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW – Prezes SGP, Barbara Kosińska – Sekretarz Generalna SGP oraz prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

Srebrną odznakę honorową uzyskała w 1980 roku, złotą w 2007 roku, a diamentową w 2013 roku. Przez 21 lat przewodniczyła Polskiemu Towarzystwu Fotogrametrii i Teledetekcji reprezentując polskich fotogrametrów na arenie międzynarodowej i integrując tę społeczność w kraju. Przez ten czas była aktywna w organizacji 11 Ogólnopolskich Sympozjów Fotogrametrycznych oraz 9 Ogólnopolskich Sympozjów Geoinformacyjnych. Jako przewodnicząca PTFiT reprezentowała Polskę na 5 kongresach ISPRS, uczestnicząc w nich już znacznie wcześniej jako aktywny naukowiec. W PTFiT brała udział w przygotowaniu licznych opinii aktów prawnych. Pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej rocznika Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Pani Profesor wychowała grono wielu fotogrametrów zaszczepiając w nich ducha idei aktywności w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.

Gratulacje Prof. Aleksandrze Bujakiewicz składa Prezes SGP Janusz Walo

Profesor Aleksandra Bujakiewicz ukończyła studia na kierunku geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 1961 r., a następnie uzyskała tam stopień doktora w 1971 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia w specjalności fotogrametria. Habilitację otrzymała w 1980 r. również na Politechnice Warszawskiej, tytuł profesora nauk technicznych w geodezji i kartografii otrzymała zaś w 2006 r. Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej. Profesor Bujakiewicz od 1984 wykładała fotogrametrię na Wydziale Inżynierii Cywilnej w Zambii. Dwa lata później wygrała konkurs na stanowisko profesora na Wydziale Geodezji Uniwersytetu w Harare, w Zimbabwe pełniąc rolę członka uniwersyteckiego senatu i komisji ds. działalności naukowo-badawczej. Po trzech latach powróciła na zambijski uniwersytet, gdzie została dziekanem Wydziału Geodezji. Funkcję tę piastowała przez kolejne 10 lat, będą również delegatem Zambii w kongresie ISPRS. Po powrocie do kraju na Politechnice Warszawskiej pełniła szereg funkcji, w tym była prodziekanem ds. studiów oraz wieloletnim kierownikiem Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP. Po ukończeniu pracy na PW, kierowała Katedrą Geoinformatyki Politechniki Koszalińskiej. Była też członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Jej wieloletnia działalność zawsze była łączona ze współpracą i aktywnością w PTFiT i SGP.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński podczas prezentacji dorobku Prof. dr hab. inż. Aleksandry Bujakiewicz