XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe – Szczecin, 18-20 września 2024 r.

Data publikacji: 29.01.2024

W dniach 18–20 września 2024 r. w Szczecinie odbędzie się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka – Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych”.

Tematyka Sympozjum

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne stanowi wyjątkową platformę naukową, gromadzącą ekspertów, badaczy i praktyków z obszaru fotogrametrii, teledetekcji oraz geoinformatyki. To wydarzenie jest okazją do wymiany najnowszych osiągnięć badawczych, a także doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii do akwizycji danych przestrzennych.
Tematyka tegorocznego sympozjum obejmuje szeroki zakres zagadnień, dotyczących pozyskiwania danych 2D i 3D z różnorodnych sensorów umiejscowionych na wielopoziomowych platformach, po ich aplikacje i analizy. Prelegenci z różnych instytucji naukowych i przedsiębiorstw przedstawią najnowsze badania dotyczące metod przetwarzania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, przykłady ich integracji z danymi pochodzącymi z innych źródeł oraz zróżnicowane zastosowania technologii pomiarowych w przemyśle i gospodarce.
Ważnym elementem programu będą prezentacje dotyczące interdyscyplinarnego wykorzystania danych teledetekcyjnych, co zapewne przyciągnie uwagę uczestników zainteresowanych wpływem tych technologii na rozwój nauki, przemysłu lub ochrony środowiska.
Sesje plenarne, panele dyskusyjne oraz część posterowa będą doskonałymi okazjami do bliższego zapoznania się z konkretnymi projektami badawczymi oraz technologicznymi innowacjami.
Dla wielu uczestników, to nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy, ale także okazja do nawiązania i wzmocnienia kontaktów w koleżeńskiej atmosferze z liderami branży oraz środowiskiem naukowym.

Miejsce Sympozjum

HOTEL VULCAN
ul. F.K. Druckiego- Lubeckiego 6a 71-643 Szczecin
https://hotel-vulcan.pl/

Wstępny program

18.09.2024 (po południu)
sesja otwarcia
zaproszeni goście
sesja referatowa
19.09.2024
Sesje referatowe
Sesja posterowa
20.09.2024
Sesje referatowe
Sesja zamknięcia

Sympozjum poprzedzone będzie szkołą letnią dla młodych naukowców 16-18.09.2024 organizowaną we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformacji (DGPF)

KOMUNIKAT 1