ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 24, Warszawa 2012
 • Okładka

 • Spis treści

 • Krzysztof Bakuła, Wojciech Ostrowski
  Zastosowanie cyfrowej kamery niemetrycznej w fotogrametrii lotniczej na wybranych przykładach

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Małgorzata Błaszczyk
  Porównanie możliwości identyfikacji stref lodowców na podstawie obrazów radarowych ERS SAR oraz ALOS PALSAR

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Andrzej Borkowski, Aleksandra Bujakiewicz, Ireneusz Ewiak, Romuald Kaczyński, Krystian Pyka
  Stan obecny i kierunki rozwoju fotogrametrii, teledetekcji i GIS w swietle XXII Kongresu ISPRS

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Adam Boroń, Elżbieta Pastucha
  Metoda opracowania ultrawysokorozdzielczych ortofotoplanów zabytkowych polichromii z wykorzystaniem zdjęć o różnej rozdzielczości

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Paulina Brodowska
  Porównanie działania algorytmów aktywnego modelu TIN i predykcji liniowej do segmentacji punktów terenowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Gołuch, Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister
  Wykorzystanie metody fotogrametrycznej i techniki laserowej do określenia odchyłek geometrycznych elementów kołowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Joanna Jaroszewicz, Anna Bielska
  Metody prezentacji kartograficznej cyfrowych map glebowo-rolniczych z uwzglednieniem niepewności danych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Małgorzata Jarząbek-Rychard
  Automatyczna budowa wektorowych modeli 3D budynków na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Mirosław Kamiński
  Zastosowanie metod fotogrametrycznych do oceny dynamiki ruchów masowych - wybrane przykłady z Polski

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Karol Artur Karwel
  Wpływ danych źródłowych na jakość produktów fotogrametrycznych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jakub Kolecki
  Wykorzystanie jednostki IMU typu MEMS do określenia przybliżonych elementów orientacji zdjęć naziemnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jakub Kolecki, Małgorzata Słota
  Teksturowanie modeli obiektów o złożonej geometrii na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krzysztof Kosiński, Anna Hoffmann-Niedek, Teresa Kozłowska
  Rozpoznawanie ekologicznych użytków zielonych na zdjęciach Landsat ETM+

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Michał Kowalczyk
  Badanie przemieszczenia obiektu względem kamery na podstawie analizy obrazów sekwencyjnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Stanisław Lewiński, Oleksandr Sotnikov, Michal Krupinski, Olga Parshyna, Rafał Dąbrowski
  Zdjęcia satelitarne SICH-2 - pierwsze analizy

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jacek Łubczonek, Grzegorz Zaniewicz
  Opracowanie i wizualizacja numerycznych modeli terenu oraz dna morskiego dla potrzeb geoinformatycznego sytemu ochrony portu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jakub Stefan Markiewicz
  Aspekty integracji danych fotogrametrycznych dla generowania 3D modeli wybranych obiektów przestrzeni miejskiej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Urszula Marmol
  Analiza algorytmów detekcji obiektów infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów mobilnego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Magdalena Mleczko, Marek Mróz
  Ewolucja technik interferometrii radarowej - przegląd metod na przykładzie opracowania danych ERS-1/2 SAR

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Katarzyna Osińska-Skotak
  Ocena przydatności różnych metod integracji obrazów panchromatycznych i wielospektralnych w odniesieniu do zobrazowań WorldView-2

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Marek Pająk, Marta Szostak, Michał Sławiński
  Badania geostatystyczne skażenia środowiska leśnego Uroczyska Grodzisko w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zenon Parzyński
  Korelacja schematu aplikacyjnego z rozporządzenia fotogrametrycznego ze specyfikacjami danych INSPIRE

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Elżbieta Pastucha, Małgorzata Słota
  Opracowanie i ocena skuteczności działania algorytmu segmentacji słupów trakcyjnych pomierzonych techniką mobilnego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zygmunt Paszotta, Małgorzata Szumiło
  Tworzenie ortofotomapy z cyfrowych zdjęćc fotogrametrycznych przez Internet

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Podlasiak
  Sprawdzenie możliwości wykorzystania kontrolera Kinect jako skanera 3D do rejestracji kolorowych chmur punktów

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Martyna Poręba, François Goulette
  Automatyczna detekcja płaszczyzn w chmurze punktów w oparciu o algorytm RANSAC i elementy teorii grafów

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krystian Pyka, Agnieszka Rzepka, Małgorzata Słota
  Porównanie fotogrametrii i lotniczego skaningu laserowego jako źródeł danych do opracowania NMT dla celów projektowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jerzy Pyrchla, Mariusz Zieliński
  Morski Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej jako element ochrony portowej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Sawicki
  Badanie wpływu filtracji cyfrowej na dokładność rozwiazania metodą wiązek sieci zdjęć bliskiego zasiegu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krzysztof Stereńnczak, Krzysztof Będkowski
  Ocena ortomozaik obrazów uzyskanych za pomoca bezzałogowego statku latajacego do określania wybranych cech dendrometrycznych
  drzew w drzewostanach sosnowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krzysztof Stopa, Artur Nowakowski
  MatSIM - automatyczne dopasowanie pary zdjeć satelitarnych metodą analizy cech przestrzennych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Regina Tokarczyk, Piotr Kohut, Sławomir Mikrut, Jakub Kolecki
  Przegląd metod teksturowania modeli 3D obiektów uzyskanych na drodze laserowego skanowania naziemnego i technik fotogrametrycznych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Przemysław Tymków
  Estymacja objetości obiektów o złożonej geometrii na podstawie pomiarów naziemnym skaningiem laserowym

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Walczykowski, Agata Orych, Joanna Łysenko
  Przykład wykorzystania zobrazowań landsat tm do oceny stanu zagrożenia pożarowego lasów

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Wężyk, Wojciech Drzewiecki, Anna Wójtowicz-Nowakowska, Marcin Pierzchalski, Jakub Mlost, Beata Szafrańska
  Mapa zagrożnia erozyjnego gruntów rolnych w Małopolsce na podstawie klasyfikacji OBIA oraz analiz przestrzennych GIS

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jan Ziobro
  Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze kątów orientacji zdjęć dla aerotriangulacji

  Abstract Text/BibTeX Reference