AFKiT vol. 13, Wrocław 2003

Vol. 13 A
KARTOGRAFIA I SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Artykuły i prezentacje

Vol. 13 B
FOTOGRAMETRIA BLISKIEGO I DALEKIEGO ZASIĘGU
Artykuły i prezentacje