AFKiT vol. 6, Kraków 1997

Sesja I – Pozyskiwanie danych i GIS

Sesja II – Ortofotografia cyfrowa i Cyfrowy Model Terenu (CMT)

Sesja III – Zagospodarowanie przestrzenne

Komunikaty