Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji

archiwum@sgp.geodezja.org.pl

ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, DOI: 10.14681

Przeszukiwanie wśród publikacji Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.
Wyszukiwarka znajduje słowa z tytułu, nazwiska autorów, słowa kluczowe i słowa w tekście publikacji.

Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” (powołany przez Radę Naukową Wydawnictwa w dniu 10 kwietnia 2004 r.):
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
mail: kurczynski@wp.pl

Wydane tomy Archiwum:

„Wsparcie procesu wydawniczego naukowego czasopisma branżowego Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji – zadanie finansowane w ramach umowy 593/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”