ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 1, 1994
 • Spis treści

 • Sitek, Z.
  Zintegrowany GIS w monitoringu skażonego środowiska natuaralnego

  Text/BibTeX Reference
 • Mozgawa, W.; Olenderek, H.; Piekarski, E.
  Fotogrametria i teledetekcja w badaniach naukowych i dydaktyce na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie

  Text/BibTeX Reference
 • Wołk-Musiał, E.
  Metodyka opracowania mapy geomorfologicznej w skali 1:50000 w systemie numerycznym

  Text/BibTeX Reference
 • Hejmanowska, B.
  Usuwanie zakłócającego wpływu topografii z obrazów satelitarnych

  Text/BibTeX Reference
 • Korpetta, D.; Będkowski, K.
  Zastosowanie systemu SCOP do budowy numerycznego modelu terenu warstwy koron drzew
  na przykładzie Arboretum w Rogowie

  Text/BibTeX Reference
 • Ostrowski, M.; Preuss, R.; Kurczyński, Z.
  Tworzenie cyfrowej ortofotomapy w barwach rzeczywistych na podstawie zdjęć wykonywanych kamerami niemetrycznymi

  Text/BibTeX Reference
 • Węgrzyn, Z.; Jarząbek J.; Żarkowski, A.
  Przydatność DVP do tworzenia i aktualizacji wektorowej bazy danych

  Text/BibTeX Reference
 • Wrona, T.; Węgrzyn, Z.
  Wpływ Rozdzielczości skanowania zdjęć lotniczych na dokładność odwzorowania szczegółów

  Text/BibTeX Reference
 • Boroń, A.
  Wpływ skanowania na geometrię obrazów cyfrowych

  Text/BibTeX Reference
 • Zieliński, J.
  Przygotowanie obrazów barwnych dla VSD

  Text/BibTeX Reference
 • Jachimski, J.; Boroń, A.; Zieliński, J.
  Video Stereo Digitizer i wstępna ocena dokładności pomiaru wielkoskalowych zdjęć lotniczych

  Text/BibTeX Reference
 • Węgrzyn, Z.
  Pozyskiwanie danych bazy wektorowej SIT z ortofotografii cyfrowej przy użyciu Video Stereo Digitizera

  Text/BibTeX Reference
 • Preuss, R.
  Integracja fotogrametrii z GIS/LIS

  Text/BibTeX Reference
 • Konieczny, J.
  Numeryczny kataster nieruchomości

  Text/BibTeX Reference
 • Pyka, K.
  GRASS - program GIS z sieci komputerowej

  Text/BibTeX Reference
 • Izdebski, W.; Knap, T.
  Pozyskiwanie danych do Systemów Informacji o Terenie przy pomocy GEO-MAP

  Text/BibTeX Reference
 • Krzyworzeka, M.; Kobyłecki, A.
  Przegląd oprogramowania komercyjnego GIS

  Text/BibTeX Reference
 • Lubecki, A.
  Rejestracja i opracowania cyfrowe w termalnym systemie

  Text/BibTeX Reference
 • Wróbel, A.
  Cyfrowa rejestracja w kamerze termowizyjnej AGA 780 i możliwości jej wykorzystania

  Text/BibTeX Reference
 • Sawicki, P.
  Pozycjonowanie 3D w bliskim zasięgu wspomagane programami CAD

  Text/BibTeX Reference
 • Jachimski, J.; Boroń A.; Piłat, A.
  Empiryczna ocena dokładności wymiarowania obiektów zabytkowych z wykorzystaniem aparatów fotograficznych i systemu ORIENT

  Text/BibTeX Reference
 • Nowak, E.; Preuss, R.
  Wyznaczanie geometrii zdjęć naziemnych systemem TERRANET

  Text/BibTeX Reference
 • Tokarczyk, R.; Mierzwa, W.
  Porównanie metod rozwiązania sieci fotogrametrycznych stosowanych dla pomiarów obiektów inżynierskich

  Text/BibTeX Reference
 • Konieczny, K.
  System fotogrametrii numerycznej PHODIS w wariancie ortofoto PHODIS-OP i autografu PHODIS-ST firmy Carl Zeiss, Oerkochen

  Text/BibTeX Reference